Γραφέας Πεζικού

Ενεργός πολίτης με κουλτούρα Λιμανιού και οχι Σαλονιού!
Πολιτικοποιημένος και ουχί κομματικοποιημένος!
ΖΗΤΩ ΟΙ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ - ΧΟΜΠΙΣΤΕΣ BLOGGERS

Kατηγορίες

Posts Tagged ‘φαντάρος’26Φεβ

Πού τή θυμήθηκα τώρα κι αυτή τήν συνθηματική ‘Ατάκα»στού ‘Αποστόλη τό Κουτούκι»?

Στά δύσκολα προδικτατορικά χρόνιαέξω από επαρχειακό Στρατόπεδο ,παρέα απλών

φαντάρων συναντιώτανε μιά φορά τή βδομάδα»χαλάρωνε»πίνοντας ρετσίνα,καπνίζοντας

καί τρώγωντας σπιτικά μεζεδάκια χωρίς όμως νά ξεχνάει νά αφήνει παραγγελιά γιά τό

«Αυγό τής Ημέρας «στήν επώμενη συνάντηση μας,ΕΑΝ καί εφόσον είχαμε τήν ευτυχία

όλη ή παρέα να διαθέτουμε ΈΞΟΔΟ εκ τού Στρατοπέδου με 1ωρη ή 2ωρη ΆΔΕΙΑ μετά

Δημοσίων θεαμάτων.Κάτι ολίγον σπάνιο.

Τώρα επειδή ή παρέα γνώριζε τίς μεθόδους καί τίς προθέσεις τών τότε αρμοδίων εντεταλ

μένων γιά τήν ασφάλεια τού Κράτους ,όφειλε νά λαμβάνει τά απαιτούμενα»μέτρα» της

πρός αποφυγήν παρερμηνειών καί λοιπών αδικιών πού σκοπόν είχαν «τίς στερήσεις

εξόδου»αφενός καί Κανονικών Αδειών αφετέρου.

Ενα λοιπόν από τά πολλά «μέτρα ασφαλείας»πού λάμβανε ή παρέα,ήτανε καί ή περίφημη

γιά τήν εποχή ‘Ατάκα»τό ΑΥΓΟ της ΗΜΕΡΑΣ πού σήμαινε «Εφημερίδα ΑΥΓΗ»μέ τήν οποία φρόντιζε νά μας εφοδιάζει κατόπιν παραγγελίας ‘ο βενιαμίν τής οικογένειας του

Αποστολή ,με κάθε δυνατή προφύλαξη!Διότι για την εποχή εκείνη εθεωρείτο περίπου

κακούργημα ή προμήθεια και ή ανάγνωση τής εν λόγω Εφημερίδας,και δη από φαντάρο!

@

Την εν λόγω παρέα αποτελούσαν κληρωτοί φαντάροι τής 63ης και 64ης ΕΣΣΟ και πολ

λοί εξ αυτών εξ Αναβολής Λόγω Σπουδών καί οί περισσότεροι τών οποίων Λόγω τών

Κοινωνικών»Φρονημάτων»τούς απαγορεύονταν νά κρατούν όπλο Μ1 ώς απλοί φαντάροι

καί χρεώθηκαν από τήν υπηρεσία μέ Γκασμά καί φκιάρι ή στή καλύτερή τους «Πτυοσκά

πανο»παρότι οί γραμματικές τους γνώσεις ,τό μορφωτικό τους επίπεδο καί τό ήθος των

ήτανε Πανεπιστημιακής τουλάχιστον εκπαίδευσης,και ή διαγωγή τους Εξαίρετη από κά

θε πλευρά κάτι πού παραδέχονταν και οι τότε «αρμόδιες αρχές»

Καί γιά τού λόγου τό αληθες θά αναφερθώ καί στίς επαγγελματικές τους ειδικότητες

Δηλαδή ,Δικηγόροι,Πολιτικοί Μηχανικοί,Αρχιτέκτονες κ.λ.π.Τά Κοινώς μιάσματα γιά

τούς τότε κομπλεξικούς καί ημιμαθέίς αναλφάβητους αρμόδιους πού χαρακτήριζαν μέ

περίσσια ευκολία ώς «εχθρούς τής πατρίδας»όλους αυτούς τούς ανθρώπους πού έτυχε

νά έχουν διαφορετική κουλτούρα από τήν δική τους.

Τώρα θά μού πείτε πώς μούρθανε στό νού σήμερα όλ αυτά ,είναι γιατί συνάντησα τυχαί

α στή παραλία τής πατρίδας μου τό πρωί τόν Αποστόλη πού είχε τότε τό Κουτούκι….

τόν αγκάλιασα μέ φίλησε καί κρυφά δακρύσαμε πού θυμηθήκαμε τό «ΑΥΓΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ».Η συγκίνηση περίσσεψε καί μάς πήγε πίσω 46 ολόκληρα χρόνια σέ γεγονότα

μέ ουσία καί σημασία ,Αξία καί συνέπεια ,τόλμη καί γοητεία μέ φόβο καί χωρίς πάθος!

Εύχομαι ολόψυχα νά υπάρχουν τά μέλη που συγκροτούσανε τήν τότε φανταρίστική

παρέα ..καί ΆΝ μέ διαβάσουνε θά τούς θυμήσω τήν κωμόπολη ΠΡΑΒΙ μέ μόνιμη ομίχλη!

ΓΕΙΑ ΣΑΣ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΧΡ.Σ.ΖΗΣΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑ 26-02-2009


19Ιαν

@ Πώς βρέθηκα μαθητής στήν 7τάξια ΝΥΧΤ.ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ
Μεγάλωσα λοιπόν μετά κόπων καί βασάνων,έχοντας ακόμη τρία αδέρφια ΟΛΑ αγόρια .Δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος,Γερμανοβουλγαρική κατοχή,Φτώχεια,κυνηγητό,εμφύλιος κ.λ.π.γνωστά στούς περισσότερους…
Οταν λοιπόν έγινα 15 χρονών καί βρισκόμουν στήν 3η τάξη του 6ταξίου γυμνασίου Αρρένων Καβάλας,ό τότε Γυμνασιάρχης Κύριος Γ……άνθρωπος
Δογματικά Θρησκόλυπτος καί Σκοτεινός ΔΕΝ ανεχότανε οί μαθητές του Γυμνασίου ,να μήν πηγαίνουν τακτικά στό Κατηχητικό καί στήν Εκκλησία
συντεταγμένοι όπως οί φαντάροι,καί κράταγε απουσίες μέ απώτερο σκοπό
νά μας αποβάλλει οριστικά από τό σχολείο όσους ΔΕΝ συμμορφώνονταν μέ τίς υποδείξεις του(διαταγές)…’Οπερ καί εγένετο-Χωρίς νά ληφθεί υπόψη ή βαθμολογία καί ή σχολική μας πρόοδο-γιατί οί λόγοι ήταν καθαρα ρατσιστικοί…Κι’ ‘ετσι λοιπόν βρεθήκαμε 23 Είκοσι τρείς μαθητές(συμμαθητές) εκτός σχολείου ,καθότι στάσιμοι ή μεταξυταστέοι.
Σέ ότι με αφορούσε εμένα μετά από αυτά δέν μπορούσα να συνεχήσω γιά πολλούς καί διαφόρους λόγους ουσίας καί στράφηκα στή βιοπάλη της πιάτσας προκειμένου ή τέχνη νά μάθω ή αμοιβόμενη εργασία νά βρώ καί έτσι να βοηθήσω καί οικονομικά τήν δεινοπαθούσα οικογένειά μου.
Αφού μετά κόπων καί βασάνων βρήκα μιά καλή δουλειά(Ιδιωτκός Υπάλληλος σε Εκτελωνιστικό Γραφείο)σκέφτηκα ότι χωρίς απολυτήριο Γυμνασίου θά ήμουν εφ’όρου ζωής υπάλληλος.Αποφάσησα λοιπόν νά ξαναπάω στό Σχολείο τήν Νύχτα εργαζόμενος τήν ημέρα.Καί δόξα τόν θεό τά καταφερα ,τό τελείωσα μέ καλό βαθμό καί γιά να πάρω απολυτήριο ισότιμο καί ισοδύναμο ,έδωσα εξετάσεις στήν τελευταία 7η τάξη σέ μιά ειδική Επιτροπή τού Υπουργείου Παιδείας απ’ όπου καί πήρα τό σχετικό απολυτήριο πτυχίο τό οποίο στή πορεία ήταν σωτήριο γιά μένα.Καί όλα αυτά πάντα εργαζόμενος τής ημέρα μέχρι τήν ΩΡΑ της στράτευσής μου στό Κ.Ε.Ν.ΚΟΡΙΝΘΟΥ στίς 15-7-1962 με τήν 63η ΕΣΣΟ διότι μέχρι την 13η Ιουλίου έγραφα στίς σχετικές με τό πτυχίο εξετάσεις
καί γιά νά είμαι συνεπείς στήν παρουσίασή μου στό Στρατό έφυγα μαζί με δύο ακόμη φίλους με ταξί από Καβάλα μέχρι Αθήνα καί από Αθήνα με τόν Ο.Σ.Ε.στήν Κόρινθο .Καί έτσι πρόλαβα νά καταταγώ εμπρόθεσμα….

@Τέλος στή συνέχεια θα ήθελα ν’αναφερθώ σέ τρία αξιοσημείωτα γεγονότα πού έλαβαν χώρα κατά τήν περίοδο τής Στρατιωτικής μου θητείας Δλδ.από Ιούλιο του 1962 μέχρι τόν ίδιο μήνα του 1964(24 μήνες) Εκτός τών άλλων λοιπόν,θά άναφερθώ μόνο στά ιστορικά γεγονότα τής εποχής τά όποία επιρέασαν σέ σημαντικό βαθμό τίς πολιτικές εξαλίξεις 1ον)Θάνατος(Δολοφονία)Γιατρού καί Ειρηνιστή Γρηγόρη Λαμπράκη .-2ον)Δολοφονία του Προέδρου τών Η.Π.Α.ΤΖΩΝ Φ.ΚΕΝΕΝΤΥ καί 3ον)Σέ δύο αλεπάλληλες εκλογικές αναμετρήσεις στή πατρίδα μας Κέρδισε ή ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ Γ.Παπανδρέου.-!!!!!!

ΧΡ.ΖΗΣΑΚΗΣ