Γραφέας Πεζικού

Ενεργός πολίτης με κουλτούρα Λιμανιού και οχι Σαλονιού!
Πολιτικοποιημένος και ουχί κομματικοποιημένος!
ΖΗΤΩ ΟΙ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ - ΧΟΜΠΙΣΤΕΣ BLOGGERS

Kατηγορίες

Posts Tagged ‘μαθητης’19Ιαν

@ Πώς βρέθηκα μαθητής στήν 7τάξια ΝΥΧΤ.ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ
Μεγάλωσα λοιπόν μετά κόπων καί βασάνων,έχοντας ακόμη τρία αδέρφια ΟΛΑ αγόρια .Δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος,Γερμανοβουλγαρική κατοχή,Φτώχεια,κυνηγητό,εμφύλιος κ.λ.π.γνωστά στούς περισσότερους…
Οταν λοιπόν έγινα 15 χρονών καί βρισκόμουν στήν 3η τάξη του 6ταξίου γυμνασίου Αρρένων Καβάλας,ό τότε Γυμνασιάρχης Κύριος Γ……άνθρωπος
Δογματικά Θρησκόλυπτος καί Σκοτεινός ΔΕΝ ανεχότανε οί μαθητές του Γυμνασίου ,να μήν πηγαίνουν τακτικά στό Κατηχητικό καί στήν Εκκλησία
συντεταγμένοι όπως οί φαντάροι,καί κράταγε απουσίες μέ απώτερο σκοπό
νά μας αποβάλλει οριστικά από τό σχολείο όσους ΔΕΝ συμμορφώνονταν μέ τίς υποδείξεις του(διαταγές)…’Οπερ καί εγένετο-Χωρίς νά ληφθεί υπόψη ή βαθμολογία καί ή σχολική μας πρόοδο-γιατί οί λόγοι ήταν καθαρα ρατσιστικοί…Κι’ ‘ετσι λοιπόν βρεθήκαμε 23 Είκοσι τρείς μαθητές(συμμαθητές) εκτός σχολείου ,καθότι στάσιμοι ή μεταξυταστέοι.
Σέ ότι με αφορούσε εμένα μετά από αυτά δέν μπορούσα να συνεχήσω γιά πολλούς καί διαφόρους λόγους ουσίας καί στράφηκα στή βιοπάλη της πιάτσας προκειμένου ή τέχνη νά μάθω ή αμοιβόμενη εργασία νά βρώ καί έτσι να βοηθήσω καί οικονομικά τήν δεινοπαθούσα οικογένειά μου.
Αφού μετά κόπων καί βασάνων βρήκα μιά καλή δουλειά(Ιδιωτκός Υπάλληλος σε Εκτελωνιστικό Γραφείο)σκέφτηκα ότι χωρίς απολυτήριο Γυμνασίου θά ήμουν εφ’όρου ζωής υπάλληλος.Αποφάσησα λοιπόν νά ξαναπάω στό Σχολείο τήν Νύχτα εργαζόμενος τήν ημέρα.Καί δόξα τόν θεό τά καταφερα ,τό τελείωσα μέ καλό βαθμό καί γιά να πάρω απολυτήριο ισότιμο καί ισοδύναμο ,έδωσα εξετάσεις στήν τελευταία 7η τάξη σέ μιά ειδική Επιτροπή τού Υπουργείου Παιδείας απ’ όπου καί πήρα τό σχετικό απολυτήριο πτυχίο τό οποίο στή πορεία ήταν σωτήριο γιά μένα.Καί όλα αυτά πάντα εργαζόμενος τής ημέρα μέχρι τήν ΩΡΑ της στράτευσής μου στό Κ.Ε.Ν.ΚΟΡΙΝΘΟΥ στίς 15-7-1962 με τήν 63η ΕΣΣΟ διότι μέχρι την 13η Ιουλίου έγραφα στίς σχετικές με τό πτυχίο εξετάσεις
καί γιά νά είμαι συνεπείς στήν παρουσίασή μου στό Στρατό έφυγα μαζί με δύο ακόμη φίλους με ταξί από Καβάλα μέχρι Αθήνα καί από Αθήνα με τόν Ο.Σ.Ε.στήν Κόρινθο .Καί έτσι πρόλαβα νά καταταγώ εμπρόθεσμα….

@Τέλος στή συνέχεια θα ήθελα ν’αναφερθώ σέ τρία αξιοσημείωτα γεγονότα πού έλαβαν χώρα κατά τήν περίοδο τής Στρατιωτικής μου θητείας Δλδ.από Ιούλιο του 1962 μέχρι τόν ίδιο μήνα του 1964(24 μήνες) Εκτός τών άλλων λοιπόν,θά άναφερθώ μόνο στά ιστορικά γεγονότα τής εποχής τά όποία επιρέασαν σέ σημαντικό βαθμό τίς πολιτικές εξαλίξεις 1ον)Θάνατος(Δολοφονία)Γιατρού καί Ειρηνιστή Γρηγόρη Λαμπράκη .-2ον)Δολοφονία του Προέδρου τών Η.Π.Α.ΤΖΩΝ Φ.ΚΕΝΕΝΤΥ καί 3ον)Σέ δύο αλεπάλληλες εκλογικές αναμετρήσεις στή πατρίδα μας Κέρδισε ή ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ Γ.Παπανδρέου.-!!!!!!

ΧΡ.ΖΗΣΑΚΗΣ


7Ιαν

Από το Αναγνωστικό βιβλίο της 4ης Δημοτικού διάβασα καί έμαθα απέξω
ένα μικρό ποιηματάκι τό οποίο απήγγειλα στήν γιορτή τού τέλους της σχολικής χρονιάς στήν 1η τάξη του Δημοτικού σχολείου μπροστά στήν ασφυχτικά γεμάτη από γονείς Αυλή τού Σχολείου μου,καί άν το θυμάμαι καλά έλεγε κάπως έτσι» Η ΧΕΛΙΔΟΝΟΦΩΛΗΑ»
Μιά φορά σέ κάποια στέγη,δυό χαρούμενα πουλιά- δυό σπαθάτα χελιδόνια
πήγαν κι’έχτισαν φωληά.Κιένα χέρι,κάποιο χέρι,πού δεν πόνεσε σταληά
πάει στή στιγμή κάποια μέρα-καί γκρεμίζει την φωληά.
Σάν γυρίσανε τό βράδυ,τά καυμένα τά πουλιά -Δεν ευρήκαν στή φωληά τους τά μικρά τους τά παιδιά…….-
Κατόπιν,γιά λόγους πού στήν πορεία θα εξηγήσω.Βρέθηκα εργαζόμενος την ημέρα και μαθητής τό βράδυ στήν ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
της οποίας ένα δείγμα γραφής πρός τό παρόν θα αρκεσθώ να δώσω-καί
εχει ως εξής
ΣΧΕΔΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ
Εν Καβάλα τη τάδε ημερ
Πρός
Τόν Κύριο τάδε
Βιομήχανο
Ερμού 44
Αθήνας
Αξιότιμε Κύριε
Ελάβομεν τήν υπό ημερομηνίαν ……ανακοίνωσίν Σας διά τήν ποιότηταν
τών προιόντων Σας ώς καί διά τάς αντιστοίχους τιμάς των καί ευχαρίστως Σάς γνωρίζομεν ότι συντόμως θά στείλωμεν αντιπρόσωπόν
μας διά τήν προμήθειαν αναλόγου πρός τάς ανάγκας μας ποσότητος.
Θά είμεθα ευτυχείς εάν ή συνεργασία μας στηριχθεί επί της καλώς εννοούμενης εμπορικής πίστεως καί διά την ατομικήν μας ωφέλειαν ,αλλα κατά κύριον λόγον πρός εξυπηρέτησιν τού κοινού τής πόλεώς μας
διακρινομένου διά τό ηυξημένον αίσθημα τού ωραίου καί τού στερεού.
Μετ’ Εξαιρέτου Τιμής
Χ.Ζ.
Η επιστολή μου αυτή καταχωρήθηκε δημοσιευόμενη στό βιβλίο πού εξέδωσε κατόπιν ό αρμόδιος γιά τό μάθημα Καθηγητής μου Αείμνηστος
Μίμης Παπακωνσταντίνου-τον οποίο ευχαρίστησα τότε για την τιμή που
μου έκανε στά δύσκολα γιά μένα χρόνια.Θά τον θυμάμαι πάντα με
Σεβασμό κι’εκτίμηση γι’αυτά πού μας δίδαξε στό νυχτερινό αυτό αξέχαστο σχολειό.-

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Η ΧΕΛΙΔΟΝΟΦΩΛΗΑ