Γραφέας Πεζικού

Ενεργός πολίτης με κουλτούρα Λιμανιού και οχι Σαλονιού!
Πολιτικοποιημένος και ουχί κομματικοποιημένος!
ΖΗΤΩ ΟΙ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ - ΧΟΜΠΙΣΤΕΣ BLOGGERS

Kατηγορίες

Posts Tagged ‘καταπολεμηση’31Ιούλ

Απογοητευτικά είναι τα συμπεράσματα από την ετήσια έκθεση της Διεθνους Διαφάνειας,για τη χώρα μας ,στο ζήτημα της καταπολέμησης της διαφθοράς!ΗΕλλάδα κατατάσσεται μεταξύ των είκοσι χωρών,οι οποίες ελάχιστα ή καθόλου συμμορφώθηκαν με τους όρους της συνθήκης του ΟΟΣΑ κατά της δωροδοκίας .Επιπλέον,εκφράζεται δυσαρέσκεια για την αργοπορία της απόδοσης δικαιοσύνης,όπως και επιφυλάξεις ,σχετικά  με την ανεξαρτησία της.Επισημαίνεται δε ότι το δυσχερές οικονομικό περιβάλλον δεν αποτελεί δικαιολογία,για την πάταξη της δωροδοκίας και σημειώνεται,ότι υπάρχει περιορισμένη πρόσβαση των εμπειρογνωμόνων στις απαιτούμενες πληροφορίες.

Πηγή”Το Χρήμα”

Αναρτήθηκε από Γραφέας Πεζικού

Χ.Σ.ΖΗΣΑΚΗΣ

http://www.thema-xronou.gr/

Kavala/gr.31  JULI   2010Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Η καταπολέμηση της διαφθοράς