Γραφέας Πεζικού

Ενεργός πολίτης με κουλτούρα Λιμανιού και οχι Σαλονιού!
Πολιτικοποιημένος και ουχί κομματικοποιημένος!
ΖΗΤΩ ΟΙ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ - ΧΟΜΠΙΣΤΕΣ BLOGGERS

Kατηγορίες

Posts Tagged ‘Ιαματικού Τουρισμού Συνέχεια’30Απρ

Μέρος 6ο-Έκτο
ΧΑΡΤΗΣ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ
@Ποιές Χαρακτηρίζονται ως Ιαματικές πηγές :Για να χαρακτηριστεί το μεταλλικό νερό μιάς πηγής ως ιαματικό ,πρέπει να διαπιστωθεί η ευεργετική του επίδραση στον ανθρώπινο οργανισμό,μετά από εξωτερική (λουτροθεραπεία ) ή εσωτερική του χρήση(ποσιθεραπεία).Γενικότερα ιαματικοί χαρακτηρίζονται οι φυσικοί πόροι(θερμά νερά,πηλός,ατμοί)που εμφανίζουν θεραπευτιικά αποτελέσματα στον ανθρώπινο οργανισμό,μετά την πρακτική εμπειρία του παρελθόντος ή με βάση τη σύγχρονη επιστημονική έρευνα.
@Τι είναι το γεωθερμικό πεδίο:Eίναι η περιοχή από την οποία μπορεί να παραχθεί γεωθερμική ενέργεια.Ο όρος αναφέρεται στις κατάλληλες γεωλογικές,γεωφυσικές και γεωχημικές συνθήκες,κάτω από τις οποίες σχηματίζονται και διατηρούνται στο φλοιό της γής και σε βάθος προσπελάσιμο στις γεωτρήσεις,νερό και υδρατμοί υψηλής θερμοκρασίας με δυνατότητα αξιοποίησης.Οι θερμές πηγές αποτελούν την καλύτερη ένδειξη για την ύπαρξη γεωθερμικών πεδίων.-
Η Συνέχεια στο επόμενο

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ιαματικός Τουρισμός στη χώρα μας,Συνέχεια….