Γραφέας Πεζικού

Ενεργός πολίτης με κουλτούρα Λιμανιού και οχι Σαλονιού!
Πολιτικοποιημένος και ουχί κομματικοποιημένος!
ΖΗΤΩ ΟΙ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ - ΧΟΜΠΙΣΤΕΣ BLOGGERS

Kατηγορίες

Posts Tagged ‘εργα’16Απρ

Παρακολουθώντας σήμερα Μ.ΠΕΜΠΤΗ τήν εκπομπή τού “ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ”στόν ΑΝΤ1 στίς 17.45 δέν γέλασαόπως άλλες φορές,γιατί τά θέματα ήτανε ζοφερά κι’απάνθρωπα μέ σκληρές “εικόνες”Φρίκης παντού καί μέ συγκλόνησαν κυριολεκτικά γεμίζοντάς με μελαγ
χολία καί έντονο προβληματισμό συγχρόνως κατά τή διάρκεια τής εν λόγω εκπομπής ή
οποία “σήμερα”ασχολήθηκε μέ τά παρακάτω ακραία καί σκληρά από κάθε πλευρά θέματα!
@ 1ον.-Εκμετάλλευση Ανθρώπου από άνθρωπο!
Διακίνηση ανθρώπινων ψυχών,σεξουαλίκη τους κακοποίηση,εξαναγκασμός κοριτσιών &
όχι μόνο σέ πορνεία !Εμπόριο,δουλεία κ.λ.π.”θεάρεστα” ανθρώπων έργα!
@2ον.-Κακοποίηση ΖΩΩΝ γενικώς(Κατοικιδίων &μή,παντοιοτρόπως καί ποικιλοτρόπως!

@3ον.-Πειραματόζωα!Γιά τήν παρασκευή Καλλυντικών!

@4ον.-Θανάτωση καί επεξεργασία πτηνών(Κοτόπουλων κλπ)προοριζομένων γιά ανθρώπινη κατανάλωση καί όχι μόνο! Καί
@5ον.-Θανάτωση Αρκούδων γιά παραγωγή Γουναρικών από τό δέρμα των!

Τά περισσότερα από τά παραπάνω δέν είναι άγνωστα.Αγνωστος όμως ήτανε γιά μένα
ό τρόπος τής θανάτωσης των ,ό βασανισμός τους καί ή απαράδεκτη καί καταδικαστέα
πέρα γιά πέρα εκμετάλλευση Ανθρώπου από “άνθρωπο”πού μέ οργή καί αγανάκτηση
καταδικάζω!
Συνεπώς θέλω νά τονίσω ότι γιά ΟΛΑ τά παραπάνω ανθρώπινα επιτεύγματα ΔΕΝ νοιώ
θω καθόλου υπερήφανος ΣΑΝ μέλος καί εξάρτημα τούτης τής “Κοινωνίας”μέ τά πρωτό
γονα ένστικτά της ,στή Σύγχρονη Εποχή μας!

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ Σ.ΖΗΣΑΚΗΣ
ΑΠΡΙΛΗΣ 2009