Γραφέας Πεζικού

Ενεργός πολίτης με κουλτούρα Λιμανιού και οχι Σαλονιού!
Πολιτικοποιημένος και ουχί κομματικοποιημένος!
ΖΗΤΩ ΟΙ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ - ΧΟΜΠΙΣΤΕΣ BLOGGERS

Kατηγορίες

Posts Tagged ‘ΕΜΠΟΡΙΚΗ’7Ιαν

Από το Αναγνωστικό βιβλίο της 4ης Δημοτικού διάβασα καί έμαθα απέξω
ένα μικρό ποιηματάκι τό οποίο απήγγειλα στήν γιορτή τού τέλους της σχολικής χρονιάς στήν 1η τάξη του Δημοτικού σχολείου μπροστά στήν ασφυχτικά γεμάτη από γονείς Αυλή τού Σχολείου μου,καί άν το θυμάμαι καλά έλεγε κάπως έτσι” Η ΧΕΛΙΔΟΝΟΦΩΛΗΑ”
Μιά φορά σέ κάποια στέγη,δυό χαρούμενα πουλιά- δυό σπαθάτα χελιδόνια
πήγαν κι’έχτισαν φωληά.Κιένα χέρι,κάποιο χέρι,πού δεν πόνεσε σταληά
πάει στή στιγμή κάποια μέρα-καί γκρεμίζει την φωληά.
Σάν γυρίσανε τό βράδυ,τά καυμένα τά πουλιά -Δεν ευρήκαν στή φωληά τους τά μικρά τους τά παιδιά…….-
Κατόπιν,γιά λόγους πού στήν πορεία θα εξηγήσω.Βρέθηκα εργαζόμενος την ημέρα και μαθητής τό βράδυ στήν ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
της οποίας ένα δείγμα γραφής πρός τό παρόν θα αρκεσθώ να δώσω-καί
εχει ως εξής
ΣΧΕΔΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ
Εν Καβάλα τη τάδε ημερ
Πρός
Τόν Κύριο τάδε
Βιομήχανο
Ερμού 44
Αθήνας
Αξιότιμε Κύριε
Ελάβομεν τήν υπό ημερομηνίαν ……ανακοίνωσίν Σας διά τήν ποιότηταν
τών προιόντων Σας ώς καί διά τάς αντιστοίχους τιμάς των καί ευχαρίστως Σάς γνωρίζομεν ότι συντόμως θά στείλωμεν αντιπρόσωπόν
μας διά τήν προμήθειαν αναλόγου πρός τάς ανάγκας μας ποσότητος.
Θά είμεθα ευτυχείς εάν ή συνεργασία μας στηριχθεί επί της καλώς εννοούμενης εμπορικής πίστεως καί διά την ατομικήν μας ωφέλειαν ,αλλα κατά κύριον λόγον πρός εξυπηρέτησιν τού κοινού τής πόλεώς μας
διακρινομένου διά τό ηυξημένον αίσθημα τού ωραίου καί τού στερεού.
Μετ’ Εξαιρέτου Τιμής
Χ.Ζ.
Η επιστολή μου αυτή καταχωρήθηκε δημοσιευόμενη στό βιβλίο πού εξέδωσε κατόπιν ό αρμόδιος γιά τό μάθημα Καθηγητής μου Αείμνηστος
Μίμης Παπακωνσταντίνου-τον οποίο ευχαρίστησα τότε για την τιμή που
μου έκανε στά δύσκολα γιά μένα χρόνια.Θά τον θυμάμαι πάντα με
Σεβασμό κι’εκτίμηση γι’αυτά πού μας δίδαξε στό νυχτερινό αυτό αξέχαστο σχολειό.-

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Η ΧΕΛΙΔΟΝΟΦΩΛΗΑ