Γραφέας Πεζικού

Ενεργός πολίτης με κουλτούρα Λιμανιού και οχι Σαλονιού!
Πολιτικοποιημένος και ουχί κομματικοποιημένος!
ΖΗΤΩ ΟΙ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ - ΧΟΜΠΙΣΤΕΣ BLOGGERS

Kατηγορίες

Posts Tagged ‘Εκτελέσεις’7Ιαν

Δεν είναι και εύκολο να πάρεις αυτήν τήν ειδικότητα στό στράτευμα δλδ
Γραφέας Πεζικού’ τήν εποχή πού στρατευτικα υπήρχαν τα Κοινωνικά
Φρονήματα παλαιάς κοπής ,τώρα ειν αλλοιώς “έχουν καταργηθεί”καθώς
μας διαβεβαιώνουν οί εκάστοτε κρατούντες αρμόδιοι.-
Μέ λίγα λόγια πήρα τήν φαινομενικά αξιοπρεπή αυτή ειδικότητα επειδή
αφ’ενός μεν ‘ο Αείμνηστος πατέρας μου συμμετείχε ενεργά στήν Εθνική
Αντίσταση κατά την Γερμανική Κατοχή και αφ’ετέρου ό εκτελεσθείς διά
τουφεκισμού από τα Γερμανικά Κατοχικά Στρατεύματα ήταν μέλος τών
Συνδικάτων τής Καπνεργατικής Τάξης καί δέν συμβιβάσθηκε μέ τούς Ελληνες δοσίλογους τής Κατοχής καί προτίμησε νά φύγει τραγουδώντας
τό έχε γειά καυμένε κόσμε-ευτυχώς αυτός ό Θείος μου (αδελφός τού πατέρα μου ΔΕΝ πρόλαβε νά κάνει οικογένεια).-
Η εν λόγω εκτέλεση έλαβε χώρα στή Θεσσαλονίκη (Στρ,Παύλου Μελά)τό
Σωτήριο έτος 1942 στίς 3Ο Δεκεμβρίου μαζί μέ άλλους 44 συντρόφους του.Αιωνία τους ή μνήμη.!!!

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ειδικότης κτηθείσα εν τω Στρατεύματι