Γραφέας Πεζικού

Ενεργός πολίτης με κουλτούρα Λιμανιού και οχι Σαλονιού!
Πολιτικοποιημένος και ουχί κομματικοποιημένος!
ΖΗΤΩ ΟΙ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ - ΧΟΜΠΙΣΤΕΣ BLOGGERS

Kατηγορίες

Posts Tagged ‘Απολογία’24Ιαν

Σεβαστέ μας Δάσκαλε Χαίρε,
Χαίρομαι εξαιρετικά πού μετά από τόσα χρόνια (3Ο+) ξαναβρήσκω τήν
Δ/νση σας από τόν τοπικό τύπο -συμπτωματικά-όπως πιθανόν θά γνωρί-
ζετε,καί δράττομαι τής ευκαιρίας νά επικοινωνήσω μαζί σας,Ευκαιρία
τήν οποία Σείς μού προσφέρατε,απαντώντας τόσο ζεστά στήν ευχετήρια
κάρτα μου.
Νοιώθω τήν ανάγκη νά απολογηθώ ,καί θέλω νά μέ ανεχθείτε καί νά μέ
συγχωρέσετε πού θά σάς κουράσω ελαφρώς μέ τά δικά μου προβλήματα
Είμαι λοιπόν επαγγελματίας Εκτελωνιστής στή Καβάλα,τό δυστύχημα είναι ότι σάν επάγγελμα βρίσκεται στή δύση του λόγω Ε.Ο.Κ.(ΜΑΑΣΤΡΙΧ) κ.λ.π…..
Έκαμα οικογένεια καί απέκτησα δυό γιούς,τόν πρώτο τόν έχω κοντά μου
στό γραφείο καί ό μικρός σπουδάζει στό εξωτερικό πληροφορική.
Είμαι απογοητευμένος από τή παρούσα Πολιτικοοικονομικοκοινωνική
Κατάσταση καί καθόλου αισιόδοξος γιά τό μέλλον.
Προσπαθώ νά είμαι ειλικρινής πρώτα μέ τόν εαυτό μου καί μετά μέ τούς
ανθρώπους γύρω μου,τούς οποίους αγαπώ καί γιά τούς οποίους πολλές
φορές κάνω λάθη συναισθηματικά (τά οποία “λάθη”)πλήρωσα καί πληρώνω ακριβά .
Είμαι έντονα συναισθηματικό άτομο ευαίσθητο,παρορμητικό καί απόλυτο.Δέν αγαπώ τά χρήματα καί μού αρέσει νά εργάζομαι πολύ.-
Ο συμμαθητής μου στό νυχτερινό μας καί φίλος μου αδελφικός όπως
καλά γνωρίζατε Κ.Μ. χάθηκε στήν αρχή τής πορείας μας -με δική του
πάντα πρωτοβουλία καί ευθύνη-καί ήταν δικαίωμά του ,δέν τόν κακίζω
επειδή χάραξε καί ακολούθησε (μέ προσωπική του επιλογή )τή δική του
πορεία,πού είναι εκ διαμέτρου αντίθετη όμως μέ τή δική μου.Εγώ ήμουν
πάντα εκτός κατεστημένου αντικειμενικά & κυριολεκτικά……
Απόδειξη τής μή επικοινωνίας μας έστω καί ταχυδρομικώς είναι τό πα-
ραπάνω σχόλιό μου γιά τό συμμαθητή ,δέν λέω φίλο γιατί είναι μεγάλη
λέξη αφ ενός καί μονοσήμαντη.
Γιά τό μόνο πράγμα πού είμαι περήφανος σήμερα ,είναι τ’όνομα τής οι-
κογένειάς μου καί τής επαγγελματικής μου υπόστασης ,ΚΑΙ τό σπουδαι-
ότερο ότι ΔΕΝ πούλησα τή ψυχή μου στό διάβολο ΔΕΝ αλλοτροιώθηκα
πέρασα καί συνεχίζω νά περνάω αλόβητος.-
Σάς κούρασα μέ τήν έντονη περιαυτολογία μου,αλλά θέλω νά πιστεύω
ότι είχα καθήκον καί υποχρέωση νά γνωρίσω μετά από τόσα χρόνια με
τήν ευκαιρία αυτή στό ΔΑΣΚΑΛΟ μου τήν τυχόν πρόοδό μου ή οποία σέ
μεγάλο βαθμό οφείλεται καί στούς σπουδαίους καί μεγάλους δασκάλους
πού μετά τούς γονείς μου ,είχα τή τύχη καί τή τιμή νά γνωρίσω ,καί νά
πάρω πολλά καί από ΑΥΤΟΥΣ…..
‘Ενα μεγάλο ευχαριστώ δεχθείτε παρακαλώ μαζί μέ τήν απέραντη
Εκτίμησή μου καθώς καί πολλά χαιρετίσματα από μαθητές σας.-
ΧΡ.ΖΗΣΑΚΗΣ
16-12-1995 Καβάλα

Σημείωση!Η επιστολή αυτή απευθύνεται στόν Καθηγητή μου Δ.Ι.Π.
καταγόμενο από τή Δεσφίνα Στερ.Ελλάδας τόν οποίο πάντα
με σεβασμό κι’αγάπη απέραντη θά θυμάμαι όσο υπάρχω…..

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Επιστολή στό Δάσκαλό μου