Γραφέας Πεζικού

Ενεργός πολίτης με κουλτούρα Λιμανιού και οχι Σαλονιού!
Πολιτικοποιημένος και ουχί κομματικοποιημένος!
ΖΗΤΩ ΟΙ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ - ΧΟΜΠΙΣΤΕΣ BLOGGERS

Kατηγορίες

11Δεκ

ΚΛΕΙΣΤΟΝ ΛΟΓΩ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ……

ΑΔΥΝΑΤΩ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΚΩΝΩ//ΜΗΝ ΜΕ ΓΡΑΦΕΤΕ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΔΕΙΞΤΕ ΚΤΑΝΟΗΣΗ ΣΤΟ ΔΡΜΑ ΜΟΥ