Γραφέας Πεζικού

Ενεργός πολίτης με κουλτούρα Λιμανιού και οχι Σαλονιού!
Πολιτικοποιημένος και ουχί κομματικοποιημένος!
ΖΗΤΩ ΟΙ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ - ΧΟΜΠΙΣΤΕΣ BLOGGERS

Kατηγορίες

22Ιούλ

Μνημειώδη»Εργα και ημέρες»…των αυτόκλητων διασωστών!

@.-Πάλι ο κοσμάκης θα πληρώσει:
»  Την κάλυψη των υποχρεώσεων του Ο.Σ.Ε.από το Ελληνικό Δημόσιο,προκειμένου να καταστεί δυνατή η αποκρατικοποίηση του,αποφάσισε η Κυβέρνησή μας.Το Υπουργείο Υποδομών,Μεταφορών και τρέχα γύρευε,θα παρουσιάσει άμεσα,σχέδιο Νόμου,το οποίο προβλέπει την επανίδρυση του ελληνικού σιδηροδρόμου,απαλλαγμένου από τα ελλείμματα και με τη συμμετοχή ιδιωτών.Σύμφωνα με την εφημερίδα»Το Βήμα»,το προσχέδιο Νόμου,που έχει συνταχθεί από το Υπουργείο Υποδομών,προβλέπει ότι στο πλαίσιο του ελληνικού σιδηροδρόμου,θα λειτουργούν τέσσερις εταιρείες…(π ιός τη χάρη μας):ο Ο.Σ.Ε. ή ΤΡΑΙΝΟΣΕ,η ΕΡΓΟΣΕ και η ΓΑΙΟΣΕ».-
Ακόμη και τώρα,σε περίοδο μεγάλης οικονομικής κρίσης,το Δημόσιο,δηλαδή με τα δικά μας χρήματα,θα καλύψει τη «μαύρη τρύπα»του Ο.Σ.Ε.!. Δεν φτάνει δε που κάποιοι,καταλήστεψαν τον ΟΣΕ,θα κληθεί και πάλι ο κοσμάκης να…. πληρώσει το μάρμαρο,με τις δικές του θυσίες……Σοσιαλισμός με τα τσαρούχια….;
@.-Αυτά ΔΕΝ τα λένε:
«Φθηνότερη γίνεται η ασφάλιση στην απασχόληση των περιστασιακά απασχολουμένων με το νέο σύστημα των επιταγών(εργόσημο)που καθιέρωσε το υπουργείο εργασίας.Η νέα αυτή ρύθμιση αφορά:Το κατ’οίκον απασχολούμενο προσωπικό που παρέχει εξαρτημένη  εργασία ή υπηρεσίες,αμειβόμενο με την ώρα ή την ημέρα,σε τακτά, ή μη, χρονικά διαστήματα,είτε προς έναν, είτε προς περισσότερους  του ενός, εργοδότες,για την ίδια μισθολογική  περίοδο,που καλύπτεται από την ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.!. Ενδεικτικά υπάγονται οι εξής εργασίες ή υπηρεσίες:Υπηρεσίες οικογενειακής βοηθητικής φροντίδας,κηπουρικές εργασίες,μεμονωμένες μικροεπισκευαστικές εργασίες που δεν συνιστούν οικοδομικές εργασίες,η παράδοση ιδιαιτέρων μαθημάτων,η φύλαξη και μεταφορά παιδικών,νηπίων και βρεφών,η υποστήριξη με την παροχή κάθε μορφής βοήθειας  και φροντίδας σε ηλικιωμένα άτομα,οι αισθητικές φροντίδες,η περιποίηση, ή, η  νοσηλευτική φροντίδα αρρώστων ή κατάκοιτων ατόμων και η βοήθεια σε άτομα με προβλήματα κινητικότητας».-
Η φθηνότερη ασφάλιση σημαίνει και χειρότερη για τον ίδιο τον εργαζόμενο είτε σε ό,τι αφορά την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη,είτε στη Σύνταξη!Αλλά αυτά ΔΕΝ τα λένε..Τυχαίο;
Δεν Νομίζω…..!

Υ/Γ:-Με την ευκαιρία και επειδή πολύ με άρεσε το παρακάτω καταχωρημένο, στην σημερινή εφημερίδα «ΕΒΔΟΜΗ» από τον Φίλο Δημοσιογράφο ‘Αγγ.Καλόγρηα,το αντιγράφω μεταφέροντας το αυτούσιο  εδώ:»Αυτός ο Λοβέρδος είναι υπαρκτό πρόσωπο;Ρωτάμε γιατί….με τις «Μνημειώδεις»
παρεμβάσεις του,’έχει ήδη εκτοξευθεί στη σφαίρα του μύθου»…!Καλόοοο,…. Κι εσείς δεν το νομίζετε;….. 


Π Η Γ Η :  Εφημερίδα»το ΧΡΗΜΑ» 

Διασκευή-Ανάρτηση 
Χ. Σ. ΖΗΣΑΚΗΣ-ΓΡΑΦΕΑΣ ΠΕΖΙΚΟΥ
http://thema-xronou.blogspot.com
Kavala/gr. 22 juli   2010