Γραφέας Πεζικού

Ενεργός πολίτης με κουλτούρα Λιμανιού και οχι Σαλονιού!
Πολιτικοποιημένος και ουχί κομματικοποιημένος!
ΖΗΤΩ ΟΙ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ - ΧΟΜΠΙΣΤΕΣ BLOGGERS

Kατηγορίες

20Μαΐ

Ανέκδοτο του Παραδείσου!

Ο Πατήρ Ακάκιος ύστερα από μιά ζωή αφιερωμένη
στον Κύριο,εγκαταλείπει τα εγκόσμια.Και ..σε λίγο ο διάκος κρεμάει στην πόρτα της εκκλησίας μία πινακίδα:
-«Ο Πατήρ Ακάκιος»Ανεχώρησε για τον Παράδεισο
στις 4.30 μ.μ.».!
Το άλλο πρωί,κάποιος Ασεβής,είχε προσθέσει:
-«Παράδεισος 8.30 π.μ. Ο Πατήρ Ακάκιος δεν έχει φανεί,
Ανησυχούμε»!
Χ.Σ.Ζησάκης
Μάης 2009.