Γραφέας Πεζικού

Ενεργός πολίτης με κουλτούρα Λιμανιού και οχι Σαλονιού!
Πολιτικοποιημένος και ουχί κομματικοποιημένος!
ΖΗΤΩ ΟΙ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ - ΧΟΜΠΙΣΤΕΣ BLOGGERS

Kατηγορίες

9Μαΐ

ANEKΔΟΤΟ

-Κώστα,ποιά ζώα λέγονται μικροσκοπικά?
-Εκείνα,που δεν φαίνονται,κύριε.
-Για πες μου ένα.-
-Το Λιοντάρι.-
-Δεν φαίνεται το λιοντάρι?
-Μα εγώ,ποτέ μου δεν το έχω δεί.-