Γραφέας Πεζικού

Ενεργός πολίτης με κουλτούρα Λιμανιού και οχι Σαλονιού!
Πολιτικοποιημένος και ουχί κομματικοποιημένος!
ΖΗΤΩ ΟΙ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ - ΧΟΜΠΙΣΤΕΣ BLOGGERS

Kατηγορίες

29Απρ

Ιαματικού Τουρισμού,Συνέχεια…

Μέρος Πέμπτο
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΥΟΜΕΝΟΥΣ
Η γνωμάτευση του ειδικού πρίν από οποιαδήποτε μορφή θεραπείας είναι απαραίτητη(η υδροθεραπεία δεν συνίσταται σε ορισμένες περιπτώσεις καρδιακών και δερματικών παθήσεων).-
Η υδροθεραπεία γίνεται με άδειο στομάχι.
Μετά το λουτρό ακολουθεί ανάπαυση του λουόμενου,καλά καλυμμένου για 20 έως 30 λεπτά.-
Στην πηλοθεραπεία,μετά την τρίτη ή την τέταρτη αγωγή,πρέπει να μεσολαβήσει μία ημέρα ανάπαυσης.
Κάθε μορφή υδροθεραπείας έχει και το δικό της μοντέλο,π.χ. στην ποσιθεραπεία το πόσο νερό θα πιεί ο λουόμενος καθορίζεται από τον υπεύθηνο των λουτρών και διαφέρει από πηγή σε πηγή.-
Η Συνέχεια στο επόμενο