Γραφέας Πεζικού

Ενεργός πολίτης με κουλτούρα Λιμανιού και οχι Σαλονιού!
Πολιτικοποιημένος και ουχί κομματικοποιημένος!
ΖΗΤΩ ΟΙ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ - ΧΟΜΠΙΣΤΕΣ BLOGGERS

Kατηγορίες

12Απρ

ΕΓΚΑΡΔΙΕΣ ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ

Σέ ΟΛΟΥΣ τούς φίλους-αναγνώστες καί όχι μόνο
Εύχομαι ολόψυχα Υγεία καί ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ
Φιλικώτατα
Α Π Ο Μ Α Χ Ο Σ