Γραφέας Πεζικού

Ενεργός πολίτης με κουλτούρα Λιμανιού και οχι Σαλονιού!
Πολιτικοποιημένος και ουχί κομματικοποιημένος!
ΖΗΤΩ ΟΙ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ - ΧΟΜΠΙΣΤΕΣ BLOGGERS

Kατηγορίες

4Μαρ

ΤΟ ΒΛΗΜΑ

Πρόκειται γιά τό σκουριασμένο βλήμα από πολεμικό όπλο τού Β’ Παγκοσμίου
Πολέμου ,πού άσκαστο μισοπαραχωμένο σέ εύκολο σημείο στό βουναλάκι μέ τά
πευκάκια τής γειτωνιάς μου εκεί πού εμείς παίζαμε ,Ανακαλύφθηκε από τρία -3-
γειτωνόπουλά μου,μικρά αγοράκια,ριψοκίνδυνα λόγω άγνοιας,καί περιέργειας
λόγω ηλικίας πού κατά τήν προσπάθεια τών πιτσιρικάδων νά τό περιεργασθούν
έσκασε καί σκότωσε επί τόπου τά δύο από τά τρία μικρά αγοράκια πού ήτανε
άμεσα εμπλεκόμενα μέ τό ε λόγω βλήμα(τόν Ερ…καί τόνΓκαζ..)καί τό περιεργάζονταν.
Τραυμάτησε σοβαρά τό τρίτο κατά σειρά παιδάκι καί έλαφρά κάποιο διερχόμενο
από κοντά παιδάκι(τόν Σιμ..καί τον Ντί..)τά οποία δύο αυτά παιδάκια επέζησαν τού
τραυματισμού τους καθόσον μεταφέρθηκαν στό Νοσοκομείο από διερχόμενο άνθρωπο
πού πέρναγε κείνη τήν ώρα μέ δύο γαιδουράκια του φορτωμένα μέ άδειες κάσες
δεξιά καί άριστερά τους.
Τώρα τό πώς καί τό γιατί γλύτωσα εγώ πού ήμουν ό 5ος τής νεανικής αυτής παρέας
οφείλεται μάλλον στό ότι είμαι από φύσει καί θέσει δειλός σέ παρόμοια παιχνίδια
τά οποία ακόμη καί σήμερα φοβάμαι ,δέν είμαι περίεργος καί είμαι κατά βάση συντη
ρητικός σέ παρόμοιες εκδηλώσεις .Συναισθήματα νομίζω προερχόμενα από οδυνηρές
εμπειρίες τών παιδικών μου χρόνων από τίς ταλαιπώριες άμεσων συγγενικών μου
προσώπων τά πέτρινα έκείνα χρόνια τής Κατοιχής καί όχι μόνο!!!

Υ/Γ Γλύτωσα επειδή ΔΕΝ ακολούθησα μέχρις τό σημείο τής έκρηξης,τήν παρέα αλλά
παρέμεινα αρκετά μακρυά τους,ίσως καί από ένστικτο….!

Χ.Σ.ΖΗΣΑΚΗΣ