Γραφέας Πεζικού

Ενεργός πολίτης με κουλτούρα Λιμανιού και οχι Σαλονιού!
Πολιτικοποιημένος και ουχί κομματικοποιημένος!
ΖΗΤΩ ΟΙ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ - ΧΟΜΠΙΣΤΕΣ BLOGGERS

Kατηγορίες

28Ιαν

ΧΑΡΜΟΛΥΠΕΣ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ

Αναρωτήθηκες ποτέ αν τα λουλούδια κλαίνε?
Κλαίνε,όταν τά κόβουμε απ’ τά χλωρά κλαδιά τους
Κλαίνε κι’ όταν ,πεθαίνουνε στόν ήλιο -διψασμένα!
Κλαίνε,σάν συνοδεύουνε τών νέων τίς Κηδείες!
Πόσο μαράζι καί καυμό κρύβουν μες’τή καρδιά τους?
Νοιώθουνε όμως καί χαρά,στή σύντομή ζωή τους!
Ευτυχισμένα νοιώθουνε,στήν αγκαλιά τής Νύφης!
Χαίρονται π’ ανταμώνουνε ,δυό νέοι μέ λουλούδια.
Χαίρονται ,κι’ όταν τρυφερά στό κήπο τά φροντίζεις!
κι’ ευτυχισμένα φεύγουνε κάποτ’ απ τή ζωή τους…..
ΑΝΩΝΥΜΟΣ
Καί γιά τήν αντιγραφή
ΧΡ.ΖΗΣΑΚΗΣ