Γραφέας Πεζικού

Ενεργός πολίτης με κουλτούρα Λιμανιού και οχι Σαλονιού!
Πολιτικοποιημένος και ουχί κομματικοποιημένος!
ΖΗΤΩ ΟΙ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ - ΧΟΜΠΙΣΤΕΣ BLOGGERS

Kατηγορίες

8Ιαν

Οκτώ Γενάρη 194Ο

Σήμερα γιορτάζω έχω τά Γεννέθλιά μου,κι’ άς γράφει ή ταυτότητα

19 Γενάρη 194Ο.-Ή Μάνα μου ή συγχωρεμένη γνωρίζει καλύτερα

απ τόν καθένα (Ο8-Ο1-194Ο) Ημέρα Δευτέρα καί ώρα 8η Πρω»ι’νή

Συγγενείς καί Φίλοι με τήν αγάπη Σας καί τίς Ευχές Σας θά τά

Εκατοστήσω ΖΩΗ νάχω….

ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΥ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΧΕΣ ΣΑΣ