Γραφέας Πεζικού

Ενεργός πολίτης με κουλτούρα Λιμανιού και οχι Σαλονιού!
Πολιτικοποιημένος και ουχί κομματικοποιημένος!
ΖΗΤΩ ΟΙ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ - ΧΟΜΠΙΣΤΕΣ BLOGGERS

Kατηγορίες

7Ιαν

Αγαπημένα μου βιβλία

@ Ενα παιδί μετράει τ’αστρα”
του Μεν.Λουντέμη-Ελληνας πολ.πρόσφυγας (απεβίωσε)

@Οί ΑΘΛΙΟΙ του Βικτ.Ουγκώ (απεβίωσε)

@”ΚΟΚΑ”Ι”ΝΗ “τού ΠΙΤΙΓΚΡΙΛΙ (ψευδώνυμο Ιταλού Συγγραφέα)απεβίωσε

@Εκλα”ι”κευμένη ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ τού Ν.Ι.ΖΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Ελληνα γιατρού πού απεβίωσε.-